Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи

Министерства обороны Республики Казахстан

ДЕВИЗ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ НА 2023 ГОД: «ҚУАТТЫ АРМИЯ — ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН!»

Блог начальника института

Жасұлан Ерғалиев. Оқуға түсу үшін қандай документтер жинау керек? Қашан және қай уақытта өткізу керек?

Азамат Жасұлан Ерғалиевқа Сәлеметсізба сіздің өтінішіңіз бойынша оқуға түсу баллы бойынша жауап. Қазақстан Республикасының Қорғаныс Министрінің 16.05.2018 жылғы № 323 бұйрығының сәйкес Жоғары білімнің оқу бағдарламаларынын іске асыратын әскери оқу орындарына қабылдау үшін құжаттарды ұсынуы тәртібі бойынша, Талапкерлердің біріңғай ұлттық тестілеу немесе кешендік тестілеу нәтижелері бойынша кемінде 50 балл жинаған (оның ішінде математикалық сауаттылық және математика немесе математика бойынша кемінде 7 балл және қалған пәндер бойынша кемінде 4 балл). Арнайы тексеруден, өткен денсаулық жағдайы бойынша оқуға жарамды, ҰБТ ТКТ бойынша кемінде 50 балл жинаған (оның ішінде математикалық сауаттылық және математика немесе математика бойынша кемінде 7 балл және қалған пәндер бойынша кемінде 4 балл). Жинаған оқуға түсушілер қабылдау жылының 20-26 шілдесін қоса алғандағы кезеңінде ЖӘОО-ғакеледі. Өтініш ( өтініште тегі, аты және әкесінің аты ( бар болған кезде), тұған күні, айы және жылы, оқуға түсушінің тұрғылықты жерінің мекенжайы, ата- анасының байланыс деректері көрсетіледі). 1. Жеке куәлігі ( түпнұсқасы және көшірмесі). 2. Әскери билет ( тек әскери қызметшілер түпнұсқасы және көшірмесі). 3. Білімі туралы құжаттар ( түпнұсқасы және көшірмесі). 4. Мынандай пәндер бойынша кемінде 50 балл тестілеу нәтижелері бар Ұлттық бірыңғай тестілеу ( бұдан әрі- ҰБТ) немесе талапкерлерді кешенді тестілеу (бұдан әрі- ТКТ) сертификаты ( кадет корпусына оқуға түсетіндерді тқоспағанда). Мемлекеттік немесе орыс тілі бойынша ( оқыту тілі), Қазақстан тарихы, математика және таңдауы бойынша пән (физика, география, дүниежүзілік тарих,химия биология шет тілі ) оның ішінде бейіндік пән бойынша (оның ішінде математикалық сауаттылық және математика немесе математика бойынша кемінде 7 балл және қалған пәндер бойынша кемінде 4 балл). 5. Әскери оқу орнына түсуші азаматтың « Қазақстан республикасының Қарулы Күштерінде Әскери-дәрігерлік сараптама жүргізу қағидаларын және Әскери-дәрігерлік сарапмтама органдары туралы ережелерді бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2015 жылғы 2 шілдедегі № 373 бұйрығына сәйкес (нормативтнорматік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11846 болып тіркелген ) әскери оқу орына оқуға түсетін азаматты медициналық куәландыру картасы. 6. Сотталмағандығы туралы анықтама. 7. Спорттық дәрежесін, ағымдағы жалпы орындаушылардың республикалық немесе халықаралық конкурсындағы, жалпы білім беру пәндері бойынша халықаралық олимпиададағы сондай ақ ағымдағы жылғы жалпы білім беру пәндері бойынша Президенттік не Республикалық олимпиададағы жүлделі орнын растайтын құжат (бар болған кезде).

Здравствуйте! Можно ли параллельно собирать документы на АПС КНБ РК и на ВИИРЭС? Вот если кандидат не смог поступить на АПС КНБ РК он сможет перейти на Виирэс? Выброчные предметы совпадают!

Господин AIex Pechorin! На Ваш запрос по параллельному сбору документов на АПС КНБ РК и в Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи поясняю следующее. В соответствии с пунктом 34 главы 4 «Правил приема на обучение в высшие военные учебные заведения», утвержденным приказом Министра обороны Республики Казахстан от 16.05.2018 года № 323, дополнения и изменения к приказу Министра обороны Республики Казахстан от 22.01.2016 года № 35, граждане, прошедшие специальную проверку, годные по состоянию здоровья к обучению, набравшие не менее 50 баллов по 5 предметам ЕНТ или комплексного тестирования абитуриентов (далее – КТА) (в том числе не менее 7 баллов по математической грамотности или математике и не менее 4 баллов по остальным предметам), прибывают в военный институт для сдачи документов в период с 20 по 26 июля включительно для приема. Для поступления в ВИИРЭиС Вы должны сдать необходимые документы в указанный период.

Здравствуйте! Я ученик 11 класса. Хотел бы поступить в ВИИРЭиС. Сколько баллов проходной и какие нормативы должны быть? от Мухаммеда Айкенова

В соответствии с пунктом 39 главы 4 «Правил приема на обучение в высшие военные учебные заведения», утвержденным приказом Министра обороны Республики Казахстан от 16.05.2018 года № 323, дополнения и изменения к приказу Министра обороны Республики Казахстан от 22.01.2016 года № 35, в военное учебное заведение поступают: - граждане, набравшие не менее 50 баллов по результатам ЕНТ, КТА (в том числе не менее 7 баллов по математической грамотности или математике и не менее 4 баллов по остальным предметам), - граждане, не проходившие воинской службы, достигшие в год поступления возраста семнадцати лет, но не старше двадцати одного года. При проведении экзамена по физической подготовке строго в соответствии с приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 3 апреля 2013 года № 115 «Об утверждении типовых учебных программ по общеобразовательным предметам, курсам по выбору и факультативам для общеобразовательных организаций».

Саулығыңызды тілеймін! Мен казір келісімшарт бойынша әскери кызметімді аткарып журмін, жасым 21-де. Сіздердің жоғары оқу орнына тапсырып көрсем деп едім. Ол мүмкін бе? Жомарт.

Сіздің өтінішіңіз бойынша оқуға түсу бойынша жауап: Қазақстан Республикасының Қорғаныс Министрінің 16.05.2018 жылғы № 323 бұйрығына сәйкес Жоғары білімнің оқу бағдарламаларынын іске асыратын әскери оқу орындарына қабылдау үшін құжаттарды ұсынуы тәртібі бойынша талапкерлердің біріңғай ұлттық тестілеу немесе кешендік тестілеу нәтижелері бойынша кемінде 50 балл жинаған (оның ішінде математикалық сауаттылық және математика немесе математика бойынша кемінде 7 балл және қалған пәндер бойынша кемінде 4 балл). 25 жасқа толғанға дейін келісімшарт бойынша әскери қызмет өткеретін әскери қызметшілер оқуға түседі.

Мухаммед Айкенев. Здравствуйте! Какие нужны документы и мед осмотр для поступления в ВИИРЭиС?

Господину Мухаммеду Айкеневу На медицинское обследование кандидаты предоставляют результаты медицинских исследовании, проведенных не менее 30 календарных дней до начало медицинского обследования, на основании требовании «Правил проведения военно-врачебной экспертизы и Положения об органах военно-врачебной экспертизы, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан» от 02 июля 2015 г. №373 1. ОАМ, ОАК – не более 10 суток на момент мед.комиссий; 2. Кровь на микрореакцию; 3. Рентген ППН - срок не менее 3-х месяцев; 4. ЭКГ (с нагрузкой, в покое); 5. Флюорография органов гр.клетки – срок не менее 3-х месяцев; 6. Анализ на бруцеллез; 7. Справки наркологических, психоневрологических, противотуберкулезных, кожно-венерологических диспансеров; 8. Утвержденные приказом №907документы (форма №086/у, амбулаторную карту форма №025/у, привывочная карта форма №063/у); 9. Карта медицинского обследования гражданина, поступающего в военное учебное заведения; 10. Эхокардиография (УЗИ сердца).

Добрый день! Можно ли поступить в ВУЗ после окончание колледжа?

В соответствии с Правилами приема на обучение в высшие военные учебные заведения, утвержденным приказом Министра обороны Республики Казахстан от 16.05.2018 года № 323, дополнения и изменения к приказу Министра обороны Республики Казахстан от 22.01.2016 года № 35 пп.1 пункта 19 параграфа 1 в военное учебное заведение, подведомственное МО РК поступают граждане, не проходившие воинскую службу, достигшие в год поступления возраста семнадцати лет, но не старше двадцати одного года.

Здравия желаю! Я Кенжебулатов Даурен Болатханович, в будущем абитуриент ВИИРЭиС, на данный момент прохожу обучение в Высшем техническом колледже г.Щучинска (ВТШ) по специальности 106000 - "Радиоэлектроника и связь. Я ознакомился с правилами поступления на официальном сайте института, довольно информативно, однако у меня имеется еще вопросы: 1) Какой стандарт нормативов "Проверки физической подготовленности" относится к абитуриентам средне-специального образования? 2) Специальность 106000 - "Радиоэлектроника и связь" и образование оконченное на красный диплом даст какое-либо преимущество при поступлении в ВИИРЭиС? 3) При каких достижениях начисляются дополнительные баллы для поступления в институт?

На Ваш запрос по поступлению в Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи поясняю следующее. Поступление в военные учебные заведения ведется в строгом соответствии с пунктом 39 главы 4 «Правил приема на обучение в высшие военные учебные заведения», утвержденным приказом Министра обороны Республики Казахстан от 16.05.2018 года № 323, дополнения и изменения к приказу Министра обороны Республики Казахстан от 22.01.2016 года № 35, выпускники Школ и специализированного лицея «Арыстан», прошедшие специальную проверку, годные по состоянию здоровья к обучению, набравшие не менее 50 баллов по результатам ЕНТ (в том числе не менее 7 баллов по математической грамотности или математике и не менее 4 баллов по остальным предметам). По трем вопросам поясняю: 1. При проведении экзамена по физической подготовке строго в соответствии с приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 3 апреля 2013 года № 115 «Об утверждении типовых учебных программ по общеобразовательным предметам, курсам по выбору и факультативам для общеобразовательных организаций» 2. Красный диплом технического колледжа никаких преимуществ при поступлении в ВИИРЭиС не дает. 3. Дополнительные баллы для поступления в институт имеют: Подтверждающие спортивные достижения, призовые места на республиканском либо международном соревнованиях, конкурсах исполнителей текущего года, на международной олимпиаде по общеобразовательным предметам, а также на Президентской либо республиканской олимпиаде по общеобразовательным предметам текущего года. Дети-сироты и дети, которые остались без попечения единственного или обоих родителей в связи с ограничением или лишением их родительских прав, признанием родителей безвестно отсутствующими, объявлением их умершими, признанием недееспособными (ограниченно дееспособными), а также в иных случаях отсутствия родительского попечения дополнительно представляют подлинник и копию одного из документов, подтверждающих факт отсутствия родительского попечения (Свидетельство о смерти родителей, решение суда (об ограничении или лишении родительских прав родителей, о признании родителей безвестно отсутствующими, объявлением их умершими или признании недееспособными (ограниченно дееспособными), справка о болезни, справка о розыске родителей. Дети военнослужащих, погибших или получивших инвалидность при исполнении обязанностей воинской службы, пропавших без вести во время прохождения службы, представляют справку с местного органа военного управления по месту жительства.

Здравствуйте! Мой Сын в 2020 году заканчивает Республиканскую школу «Жас улан» и хочет продолжить учебу связанной с военной службой и поступить в Ваш ВУЗ на КАФЕДРУ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ по специальности «Противодействие техническим средствам разведки», подскажите, пожалуйста, какие у вас основные профилирующие предметы и какие дополнительные предметы нам надо выбрать на ЕНТ? Мурат Абиев

На Ваш запрос по поступлению в Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи с обучением на кафедре «Защиты информации» поясняю следующее. В соответствии с пунктом 39 главы 4 «Правил приема на обучение в высшие военные учебные заведения», утвержденным приказом Министра обороны Республики Казахстан от 16.05.2018 года № 323, дополнения и изменения к приказу Министра обороны Республики Казахстан от 22.01.2016 года № 35, выпускники Школ и специализированного лицея «Арыстан», прошедшие специальную проверку, годные по состоянию здоровья к обучению, набравшие не менее 50 баллов по результатам ЕНТ (в том числе не менее 7 баллов по математической грамотности или математике и не менее 4 баллов по остальным предметам), сдавшие профессионально-психологическое тестирование и нормативы по физической подготовке комиссии, создаваемой приказом Министра обороны Республики Казахстан, прибывают в военные институты 30 июля года приема для прохождения медицинского освидетельствования. Прием поступающих в военный институт проводится поэтапно. Прохождение каждого этапа приема поступающим допускается один раз. Поступающий, не прошедший предыдущий этап, к следующему этапу не допускается. Конкурсный отбор поступающих включает корректировку рейтинга с учетом окончательного профессионально-психологического отбора. При выборе специальности обучения преимущество имеют поступающие, имеющие более высокий рейтинг. Специальность «Противодействие техническим средствам разведки» на кафедре «Защиты информации» Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи отсутствует.

Сәлеметсіз бе?! ВИИРЭиС институтына проходной балл қанша екенін біле аламын ба? Азаматша Майра Ералиева

Сәлеметсіз бе! Сіздің оқуға түсу баллы бойынша өтінішіңізге жауап. Қазақстан Республикасының Қорғаныс Министрінің 16.05.2018 жылғы № 323 бұйрығының сәйкес жоғары білімнің оқу бағдарламаларынын іске асыратын әскери оқу орындарына қабылдау үшін құжаттарды ұсынуы тәртібі бойынша, Талапкерлердің біріңғай ұлттық тестілеу немесе кешендік тестілеу нәтижелері бойынша кемінде 50 балл жинаған (оның ішінде математикалық сауаттылық және математика немесе математика бойынша кемінде 7 балл және қалған пәндер бойынша кемінде 4 балл).

Здравствуйте! Меня зовут Ажар мне 17 лет . Могу ли я поступить в ВИИРЭиС по специальности «связист»?

На Ваш запрос по поступлению в Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи поясняем, что в военные ВУЗы Вооруженных Сил Республики Казахстан производится набор и обучение исключительно для лиц мужского пола.

Здравствуйте! Могу ли я поступить в ваш институт со средним техническим образованием? И могу ли поступить на военную кафедру? от Серафима Карпенко

На Ваш запрос по поступлению в Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи поясняем следующее. В соответствии с пунктом 39 главы 4 «Правил приема на обучение в высшие военные учебные заведения», утвержденным приказом Министра обороны Республики Казахстан от 16.05.2018 года № 323, дополнения и изменения к приказу Министра обороны Республики Казахстан от 22.01.2016 года № 35, в военное учебное заведение поступают: - граждане, набравшие не менее 50 баллов по результатам ЕНТ, КТА (в том числе не менее 7 баллов по математической грамотности или математике и не менее 4 баллов по остальным предметам), - граждане, не проходившие воинской службы, достигшие в год поступления возраста семнадцати лет, но не старше двадцати одного года. На основании вышеизложенного информируем, что Вы можете поступить в ВИИРЭиС с техническим образованием, но ваш возраст не должен превышать 21 года. С перечнем документов для поступления в Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи можете ознакомиться на нашем сайте в разделе «Поступающим». Военные кафедры имеются при гражданских высших учебных заведениях.

Нурлан. В связи с Указом Президента РК "О чрезвычайном положении" хотелось бы узнать какие меры защиты от коронавируса принимают в Вашем подразделении. Мы озабочены судьбой своих детей, курсантов Института. Во избежание кривотолков и домыслов просим Вас предоставить полную информацию о принимаемых мерах. Спасибо.

В связи с объявлением чрезвычайного положения в Республике Казахстан командованием Военно–инженерного института радиоэлектроники и связи в отношении личного состава института приняты все профилактические и противоэпидемические мероприятия по защите от короновирусной инфекций. В местах проживания личного состава проводятся ежедневно 3 (три) раза кварцевание. В курсантской столовой и учебных аудиториях установлены антибактериальные средства для обработки рук. В умывальниках выставлены кожные антисептики. В спальных помещениях проводится проветривание, обработка и влажная уборка с дезинфекцирующими средствами. Ежедневно личному составу выдается витамины «Ревит». Организовано круглосуточные дежурства медицинского персонала на контрольно–пропускном пункте института, в курсантской столовой и в курсантских общежитиях (казармах). Личному составу, заступающему в суточный наряд, выдаются индивидуальные медицинские маски. Городское увольнение курсантов отменено. Посещение близких родственников курсантам на данный период ограничено. В личное время курсантом разрешено пользоваться мобильными и видео средствами связи. Военно–инженерный институт радиоэлектроники и связи работает в штатном режиме. Морально–психологическое состояние личного состава удовлетворительное.

Айнур Здравствуйте! Мой сын учится в АРВШ им. Бауыржан Момышулы. Какие у вас преимущества при поступлении ВИИРЭС? Можно подробности: получат ли звания офицера? Сколько лет обучаются? Какие есть факультеты?

Госпоже Айнур На Ваш запрос по поступлению в Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи поясняю следующее. 1)В соответствии с пунктом 50 главы 4 приказа Министра обороны Республики Казахстан от 22 января 2016 года № 35 «Об утверждении Правил приема на обучение в военные учебные заведения, подведомственные Министерству обороны Республики Казахстан, реализующие образовательные программы соответствующего уровня» в случае одинаковых показателей при проведении конкурса на зачисление в военные институты преимущественное право имеют лица, указанные в пункте 1 статьи 39 Закона. В соответствии пункта 1 статьи 39 Закона Республики Казахстан «О воинской службе и статусе военнослужащих»: в случае одинаковых показателей при проведении конкурса на зачисление в состав кадетов, курсантов преимущественное право имеют: выпускники организаций образования с дополнительными программами по военной подготовке. 2)В соответствии пункта 5 статьи 39 Закона Республики Казахстан «О воинской службе и статусе военнослужащих»: выпускникам военных учебных заведений, реализующих образовательные программы высшего образования, присваивается воинское звание «лейтенант». 3)Срок обучения в институте 5 (пять) лет. 4)Обучения проходят по следующим специальностям: -радионавигация в военном деле; -радиотехника и инжиниринг в военном деле; -автоматизация инфокоммуникационные технологии в военном деле; -системы информационной безопасности в военном деле; -радиоэлектроника и инжиниринг в военном деле.

Асель Асель Маулетовна мать одиночка воспитываю 3 сыновей. Здравствуйте мой сын окончивает в 2020 школу "Жас Ұлан" и хочет поступит ВИИРЭС на инженер радио связи до какого числа принимается документы и сколько баллов он должен набрать ЕНТ.

Госпоже Асель На Ваш запрос по поступлению в Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи поясняю следующее. 5) В соответствии с пунктом 42 главы 4 приказа Министра обороны Республики Казахстан от 22 января 2016 года № 35 «Об утверждении Правил приема на обучение в военные учебные заведения, подведомственные Министерству обороны Республики Казахстан, реализующие образовательные программы соответствующего уровня» выпускники Школы и специализированного лицея "Арыстан", изъявившие желание поступить в военные институты, до 1 апреля года приема обращаются с соответствующим заявлением на имя руководителя организации образования, в котором обучается. Руководитель Школы и специализированного лицея "Арыстан" организуют работу по: - специальной проверке; - прохождению предварительного медицинского освидетельствован в соответствии с Правилами проведения военно-врачебной экспертизы; - сдаче профессионально-психологического тестирования; - сдаче нормативов по физической подготовке; - сдаче ЕНТ. 6) Выпускники Школ и специализированного лицея "Арыстан", прошедшие специальную проверку, годные по состоянию здоровья к обучению, сдавшие профессионально-психологическое тестирование и нормативы по физической подготовке, набравшие не менее 50 баллов по результатам ЕНТ (в том числе не менее 7 баллов по математической грамотности или математике и не менее 4 баллов по остальным предметам), прибывают в военные институты 30 июля года приема для прохождения окончательного медицинского освидетельствования.

Гулден Здравствуйте.Мой сын в 2019 поступил в Военный институт национальной Гвардии,заканчивает 1 курс.После окончания 1-го курса в Ваш институт можно перевестись или поступить. Заранее благодарна!

Госпоже Гулден В соответствии с Приказом Министра обороны РК от 22.01.2016 года №37 правила перевода и восстановления в военно-учебные заведения, подведомственные Министерству обороны РК, разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании» и определяют порядок перевод и восстановления в военных учебные заведения подведомственные Министерству обороны Республики Казахстан, перевод невозможен.

Дулат Здравствуйте. Есть ли у вас факультет ЗГС?

Господину Дулату В соответствии с пунктом 39 главы 4 «Правил приема на обучение в высшие военные учебные заведения», утвержденными приказом Министра обороны Республики Казахстан от 16.05.2018 года № 323, дополнения и изменения к приказу Министра обороны Республики Казахстан от 22.01.2016 года № 35, в военное учебное заведение поступают: - граждане, набравшие не менее 50 баллов по результатам ЕНТ, КТА (в том числе не менее 7 баллов по математической грамотности или математике и не менее 4 баллов по остальным предметам), - граждане не проходившие воинской службы, достигшие в год поступления возраста семнадцати лет, но не старше двадцати одного года. Прием поступающих в военный институт проводится поэтапно. Прохождение каждого этапа приема поступающим допускается один раз. Поступающий, не прошедший предыдущий этап, к следующему этапу не допускается. Конкурсный отбор поступающих включает корректировку рейтинга с учетом окончательного профессионально-психологического отбора. При выборе специальности обучения преимущество имеют поступающие, имеющие более высокий рейтинг. В Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи есть специальность: «Организация и технология защиты информации»

Фоил Шамилович Здравия желаю товарищ генерал-майор! Пишет преподаватель Строительно - технологического колледжа г. Кокшетау. Капитан в отставке, выпускник Томского Высшего Военного командного Ордена Красной звезды училища связи, Хамидуллин Фоил Шамилович. Преподаю спец дисциплины - Радиоэлектроника, Спецтехнология (Электронные элементы), Телевидение и Электро-радиоизмерительные приборы. У меня к вам вопрос. Я в этом году выпускаю студентов третьего курса по специальности Радиомеханик по ремонту телекоммуникационного оборудования и бытовой аппаратуры. Вот мои 3 студента проявляют желание поступить в ваш институт. Если выпускники школ при поступлении сдают ЕНТ, то выпускники колледжей должны у вас сдавать КТА (комплексное тестирование абитуриентов) один экзамен общепрофильный и один профильный или профилирующий? Вот хотелось узнать, какие экзамены они должны сдавать. Икакие документы должны быть при себе. Спасибо за внимание! PS. Ответ, разъяснение можете скинуть мне на электронную почту: fail.zer@mail.ru

В соответствии с пунктом 39 главы 4 «Правил приема на обучение в высшие военные учебные заведения», утвержденным приказом Министра обороны Республики Казахстан от 16.05.2018 года № 323, дополнения и изменения к приказу Министра обороны Республики Казахстан от 22.01.2016 года № 35, в военное учебное заведение поступают: - граждане, набравшие не менее 50 баллов по результатам ЕНТ, КТА (в том числе не менее 7 баллов по математической грамотности или математике и не менее 4 баллов по остальным предметам); - граждане, не проходившие воинской службы, достигшие в год поступления возраста семнадцати лет, но не старше двадцати одного года. Поступающий из числа граждан для поступления в Высший военный институт в срок до 1 мая (в год поступления) подает заявление на имя начальника отдела (управления) по делам обороны по месту жительства. I этап – профессионально-психологический отбор; II этап – медицинское освидетельствование в соответствии с Правилами проведения военно-врачебной экспертизы; III этап – проверка физической подготовленности.

Мади Мен сіздердің оқу орнына түскім келеді, қалай хабарлассам екен?

Қазақстан Республикасының Қорғаныс Министрінің 16.05.2018 жылғы № 323 бұйрығының сәйкес Жоғары білімнің оқу бағдарламаларынын іске асыратын әскери оқу орындарына қабылдау үшін құжаттарды ұсынуы тәртібі бойынша, Талапкерлердің біріңғай ұлттық тестілеу немесе кешендік тестілеу нәтижелері бойынша кемінде 50 балл жинаған (оның ішінде математикалық сауаттылық және математика немесе математика бойынша кемінде 7 балл және қалған пәндер бойынша кемінде 4 балл). Арнайы тексеруден,өткен денсаулық жағдайы бойынша оқуға жарамды, ҰБТ ТКТ бойынша кемінде 50 балл жинаған (оның ішінде математикалық сауаттылық және математика немесе математика бойынша кемінде 7 балл және қалған пәндер бойынша кемінде 4 балл). Жинаған оқуға түсушілер қабылдау жылының 20-26 шілдесін қоса алғандағы кезеңінде ЖӘОО-ғакеледі. Радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институтының кадрлар бөлімінің байланыс телефоны 8 (727) 303-69-49 хабарласуға болады.

Нурым Добрый день!Для поступления в Ваш ВУЗ когда начнет набор документов.

В соответствии с пунктом 34 главы 4 «Правил приема на обучение в высшие военные учебные заведения», утвержденными приказом Министра обороны Республики Казахстан от 16.05.2018 года № 323, дополнения и изменения к приказу Министра обороны Республики Казахстан от 22.01.2016 года № 35, граждане, прошедшие специальную проверку, годные по состоянию здоровья к обучению, набравшие не менее 50 баллов по 5 предметам ЕНТ или комплексного тестирования абитуриентов (далее – КТА) (в том числе не менее 7 баллов по математической грамотности или математике и не менее 4 баллов по остальным предметам), прибывают в военный институт для сдачи документов в период с 20 по 26 июля включительно года приема. Для поступления в ВИИРЭиС Вы должны сдать необходимые документы в указанный период.

Нұрсұлтан необходимо ли регистрироваться в местном военкомате, подавать заявление и т.д

В соответствии с пунктом 34 главы 4 «Правил приема на обучение в высшие военные учебные заведения», утвержденными приказом Министра обороны Республики Казахстан от 16.05.2018 года № 323, дополнения и изменения к приказу Министра обороны Республики Казахстан от 22.01.2016 года № 35, граждане, прошедшие специальную проверку, годные по состоянию здоровья к обучению, набравшие не менее 50 баллов по 5 предметам ЕНТ или комплексного тестирования абитуриентов (далее – КТА) (в том числе не менее 7 баллов по математической грамотности или математике и не менее 4 баллов по остальным предметам), прибывают в военный институт для сдачи документов в период с 20 по 26 июля включительно года приема. Поступающий из числа граждан для поступления в Высший военный институт в срок до 1 мая года приема подает заявление на имя начальника отдела (управления) по делам оборону по месту жительства.